Hvad er lufthæveboring?

Hvad er lufthæveboring?

Lufthæveboring – også kendt som air lift – er en særlig form for tørboring, som det især giver mening at anvende ved dybe vandindvindings boringer. Ved lufthæveboring foretages en omvendt skylning ved hjælp af luft under meget højt tryk, og dermed er det denne type boring, som giver det bedste resultat ved boring under grundvandsspejl. […]

Read More…