Søg om et lån online

Søg om et lån online

Vi kender det alle sammen: En gang imellem er der bare lavvande i kassen. Det sker der for så vidt ikke noget ved, hvis vi ellers sørger for at være godt polstrede. Ingen tager skade af at skrue lidt ned for forbruget, og leve af smalkost i en måneds tid indtil der atter kommer penge […]

Read More…

Hvad er lufthæveboring?

Hvad er lufthæveboring?

Lufthæveboring – også kendt som air lift – er en særlig form for tørboring, som det især giver mening at anvende ved dybe vandindvindings boringer. Ved lufthæveboring foretages en omvendt skylning ved hjælp af luft under meget højt tryk, og dermed er det denne type boring, som giver det bedste resultat ved boring under grundvandsspejl. […]

Read More…

Gratis anonym alkoholbehandling

Gratis anonym alkoholbehandling

I Danmark har du som borger ret til gratis alkoholbehandling og rådgivning. Enten hos din læge, din kommune eller på et misbrugscenter med speciale i alkohol. I flg. Sundhedloven har du ret til gratis rådgivning og ambulant behandling af alkoholmisbrug. Den type behandling kan gives anonymt. Den ambulante rådgivning vil give en alkohol misbruger rådgivning […]

Read More…